Groeiplaatsverbetering:

Door de bodemstructuur aan te passen kan de conditie van een boom aanmerkelijk verbeteren. Wortels krijgen weer de gelegenheid om te groeien. En door het aanvullen van de bodem met voedingsstoffen (met name stikstof) krijgen bomen weer nieuwe kansen. Met behulp van een Bioturbator of Treelife kan grond pneumatisch worden losgemaakt zodat scheuren en gangen ontstaan, zoals ook regenwormen deze maken, waardoor de wortels weer voldoende lucht en vocht krijgen.

 

Deze informatie wordt nog verder aangevuld.