De Vijver

De vijver is een apart onderdeel van de tuin. Om deze goed aan te leggen en helder te houden is veel aandacht vereist. Van belang zijn de hardheid van het water, voldoende micro-organismen en een juiste hoeveelheid zuurstof- en andere waterplanten. Natuurlijk zijn ook de hoeveelheid vissen, bodem enz. in de vijver van invloed. Het natuurlijke evenwicht speelt een grote rol.

 

Deze informatie wordt nog verder aangevuld.