Grondwerk

 

Grondwerk vormt de basis van elk bouwwerk. Grondwerk is vaak de start van de realisatie van projecten. Bij De Keizerskroon verzorgen wij voor u de uitvoering van het ontgraven van watergangen en -partijen, het ontgraven en aanvullen van bouwputten, grondwerk voor de aanleg van verhardingen, rioleringen en drainage alsmede het aanvoeren en afvoeren van grond en zand en het realiseren van ophogingen zoals geluidswallen en terreinen.